تبلیغ چای صد درصد خارجی ممنوع است.

محمدولی روزبهان در نشست بررسی مسائل استان بویژه چای گفت: وضعیت چای خوب نیست.

وی با بیان اینکه ذائقه مصرف کنندگان تغییر کرده است، اضافه کرد: امسال یکی از اقدامات خوبی که از سوی دولت در حمایت از چایکاران انجام شد، پرداخت به موقع بهای برگ سبز بود و این امر توجه دولت به چایکاران را نشان می دهد.

روزبهان با اشاره به اینکه بیشتر منافع چای در بخش صادرات است، ادامه داد: واردات چای باید با تولید پیوند بخورد.

وی با تاکید بر اختلاط چای داخلی با چای خارجی تصریح کرد: خوشبختانه تبلیغ چای صد درصد خارجی از صداوسیما حذف شده و این امر قابل تقدیر است.

روزبهان گفت: ۱۵ هزار تن چای خشکی که چایکاران ما به طور میانگین تولید می کنند، با اختلاط چای داخلی با چای خارجی به راحتی ۵۰۰۰ تن آن قابل فروش خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه با پیوند تولید چای و واردات چای شرایط بهتر برای چای داخلی رقم خواهد خورد، توزیع چای سنواتی را در کشور ممنوع دانست و گفت: چای سنواتی یا باید کمپوست شود و با به خارج از کشور صادر شود.

رییس سازمان چای کشور خواستار ممنوعیت ورود چای اسانس دار به کشور شد و با بیان اینکه چایکار با رسیدگی به یک هکتار باغ چای به طور میانگین ۳۰۰ هزار تومان درآمد کسب می کند، خاطرنشان کرد: چنین درآمدی نشان می دهد که تولید چای از کم سودترین محصولات کشاورزی کشور است و برای حفظ آن باید چایکاران مورد حمایت جدی تری واقع شوند./ایسنا

/ 0 نظر / 92 بازدید