جوانان شهرداری میزبان انزلی چی ها در هفته سیزدهم

هفته ( 13)  پنجشنبه 93/10/25 ساعت  14 :

 

شهرداری ماسال – همیاری سیاهکل

 

شهرداری لاهیجان – شهدای نویر انزلی

 

کشاورز لشت نشاء – پرسپولیس رشت

 

شهرداری تولم شهر – شاهین رشت

 

ایثارگران کوثر رودبار – بنادر و دریانوردی انزلی

 

کادوس ماسال – شهرداری انزلی

 

 

/ 0 نظر / 102 بازدید