برد شیرین در رشت

جمعه 93/8/9 ساعت 14:30 

پرسپولیس رشت صفر- شهرداری لاهیجان 2

( مکان بازی : ورزشگاه سردارجنگل رشت )

 

پنجشنبه 93/8/8 ساعت 14:30 

همیاری سیاهکل2 - شهرداری تولمشهر0


/ 1 نظر / 80 بازدید
بهنام فیروزی

آقا ممدرضا نقدی پور به تیم بزرگسال ملوان بندر انزلی احتمال زیاد نیم فصل میپیونده یا به عنوان سهمیه امید بازی میکنه http://anzalifootball.com/%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%B1/ http://anzalifootball.com/%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B3/ http://anzalifootball.com/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86/ http://anzalifootball.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA/