نتایج روز نخست هفته سوم لیگ برتر فوتبال نوجوانان استان

نـــــــــصـــــــر رشـت 0 - 2 آبــی پــوشان رشت

 

فــجــــر رضــوانشهر2 - 0  فـــولاد تـیـام فـومن

 

 گــمــــرک بندرانـزلی 2 - 0پـــرسـپـولیس رشت

 

شهیدپورزکی انــزلی 3 - 1 کـــــــادوس مـاسال

 

فـــتـــح لاهــیــجـــان 3 -  3   گــلــــریــز پــره ســر

/ 0 نظر / 28 بازدید